ARTEC-CRES d.o.o.

za djelatnost turističke
agencije, upravljanje i usluge

OIB. 51680115262

Skalnica 4, 51557 Cres

mob: +385 98 939 45 05 (Ines)

mob: +385 99 539 79 75 (Ines)

mob: +385 98 178 06 04 (Dominik)

mob: +385 99 539 79 74 (Dominik)

mail: info@artec-cres.hr;

www.artec-cres.hr