ARTEC-CRES d.o.o.

za djelatnost turističke
agencije, upravljanje i usluge

OIB. 51680115262

Skalnica 4, 51557 Cres

mob: +385 98 939 45 05 (Ines)

+385 98 178 06 04 (Dominik)

mail: info@artec-cres.hr;

ines.bush@gmail.com;

dominik.bus@gmail.com

www.artec-cres.hr